Vidensdeligforsøg – Foredragsholdere

Kræftens Bekæmpelse havde indbudt til foredrag og generalforsamling, hvor aftenens foredragsholdere fortalte efter generalforsamlingen på interessant vis om deres deltagelse sidste år i et ugekursus på Rehabiliteringscenter.

- Det er et center under Kræftens Bekæmpelse, hvor man forsøger at hjælpe raske kræftpatienter og deres ægtefæller med at finde livsgnisten igen og give dem den viden, som de nu måtte have brug for.

Individuel hjælp
Ægteparret fortalte om ugens program og om de fagpersoner, der stod til deres rådighed ugen igennem. Det var diætist, præst, psykolog, fysioterapeuter, læge og sygeplejersker. Det indebar, at der var gode muligheder for at få en individuel faglig hjælp - men samtidig også den oplagte mulighed at bruge hinandens erfaringer og viden som kræftpatient - som eksperter i at være kræftpatienter.

Kurset betød nye mål for patienten, fortalte hun. Hun har nemlig siden har arbejdet aktivt med og nået gode resultater. Desuden betød det meget, fortalte hun, at være to på sådan et kursus, så man kunne støtte og supplere hinanden. Klinisk blev der i hvert fald brug for alle kursister.

Centralt og især vigtigt for de to foredragsholdere var den viden og de svar på mange spørgsmål, som de fik. Nemlig de svar, de har manglet at få i det etablerede sygehusvæsen.

Hvorfor får man ikke at vide, at man kan miste koordineringsevnen og hukommelsen af kemobehandling og hvorfor får man ikke at vide at disse færdigheder oftest kommer igen - dog først efter et par år efter ophør med behandlingen? lød det således - og videre: Hvorfor taler man ikke om senskader efter kemobehandling? Centret blev det sted, som gav de to foredragsholdere et skub fremad i livet - og som forhåbentligt vil kunne give flere patienter det livsmod tilbage, som ellers nemt kan forsvinde.